Froniuksen aurinkoenergian varastointiratkaisulla aurinkoenergiaa voidaan hyödyntää silloin, kun sitä tarvitaan. Ilman energian varastointia aurinkovoimalalla tuotetaan ja kulutetaan sähköä vai...